Artikel 3
In de commissie hebben zitting:
a. als voorzitter, tevens lid:
prof. mr. M. Scheltema, regeringscommissaris voor de algemene regels van bestuursrecht;
b. als leden:
mr. D. Allewijn, coördinerend vice-president bij de rechtbank te ’s-Gravenhage;
mr. dr. J.T.K. Bos, Directie Wetgeving, Ministerie van Justitie;
prof. mr. P.J.J. van Buuren, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en lid van de Raad van State in buitengewone dienst;
prof. mr. L.J.A. Damen, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen;
mw. mr. M. Geertsema, Sector Bestuurlijke en Juridische Zaken, Vereniging van Nederlandse Gemeenten;
prof. mr. Ch.P.A. Geppaart, emeritus hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Brabant;
mr. R.G. Mazel, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
mr. C. Riezebos, Directie Bestuurlijke en Financiële Organisatie, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
mr. N. Verheij, Directie Wetgeving, Ministerie van Justitie;
c. als secretarissen, tevens leden:
mr. T.C. Borman, Directie Wetgeving, Ministerie van Justitie;
mw. mr. E.C. Drexhage, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Artikel 4
De leden van de commissie wijzen uit de in artikel 3, onder bgenoemde personen een plaatsvervangend voorzitter aan.
Inhoudsopgave
- Instelling en taak
- Samenstelling
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
+ Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht