Let op. Deze wet is vervallen op 1 december 2005. U leest nu de tekst die gold op 30 november 2005.

Intrekkingsbesluit Besluit nieuwe regeling Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie

Uitgebreide informatie
Besluit van 24 oktober 2001 tot intrekking van het Besluit van 28 juli 1979, houdende een nieuwe regeling betreffende het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 19 oktober 2001, nr. WJZ/2001/40017(8084), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;
Gelet op artikel 4 van de Archiefwet 1995;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Het Besluit van 28 juli 1979, houdende een nieuwe regeling betreffende het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, wordt ingetrokken.
Artikel 2
De archiefbescheiden in de zin van de Archiefwet 1995 van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie worden overgedragen aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen ten behoeve van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, voor zover die bescheiden niet zijn overgedragen aan de algemene rijksarchiefbewaarplaats ingevolge de artikelen 12 of  13 van die wet.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1999.
Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad wordt geplaatst.
's-Gravenhage, 24 oktober 2001
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
Uitgegeven achtste november 2001
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht