Let op. Deze wet is vervallen op 13 december 2014. U leest nu de tekst die gold op 12 december 2014.

Intrekkingsbesluit Besluit volksgezondheidssubsidies

Uitgebreide informatie
Besluit van 20 oktober 2006, houdende intrekking van het Besluit volksgezondheidssubsidies
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 maart 2006, kenmerk DWJZ/BWJP-2667209;
Gelet op artikel 3 van de Kaderwet volksgezondheidssubsidies;
De Raad van State gehoord (advies van 25 april 2006, no. W.13.06.0074/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 oktober 2006, kenmerk DWJZ/BWJP-2716721;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
Het Besluit volksgezondheidssubsidies wordt ingetrokken.
Artikel II
Op subsidies en specifieke uitkeringen die voor de inwerkingtreding van dit besluit zijn verleend of vastgesteld blijven de regels gesteld bij of krachtens het Besluit volksgezondheidssubsidies van toepassing.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2007.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 20 oktober 2006
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Uitgegeven de zestiende november 2006
De Minister van Justitie
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht