Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Intrekkingsverordening PDV certificatie GMP diervoedersector 2003

Uitgebreide informatie
Verordening van het Productschap Diervoeder van 7 juni 2005 tot intrekking van Verordening PDV certificatie GMP diervoedersector 2003 (Intrekkingsverordening PDV certificatie GMP diervoedersector 2003)
Het bestuur van het Productschap Diervoeder;
Gelet op artikel 93 en 100 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen;
Besluit:
Artikel 1
De Verordening PDV certificatie GMP diervoedersector 2003 wordt ingetrokken.
Artikel 2
Een GMP certificaat dat ingevolge de Verordening PDV certificatie GMP diervoedersector 2003 is verleend en waarvan de geldigheidsduur bij de inwerkingtreding van het GMP + -certificatieschema diervoedersector 2006 nog niet is verstreken, wordt voor de resterende tijd omgezet naar een GMP + certificaat voor de GMP + -standaarden ingevolge het GMP + - certificatieschema diervoedersector 2006, die overeenkomen met de GMP-standaarden van de Verordening PDV certificatie GMP diervoedersector 2003 . Een transponeringstabel voor de GMP + -standaarden van het GMP + -certificatieschema diervoedersector 2006 en de GMP- standaarden van de Verordening PDV certificatie GMP diervoedersector 2003 is in de bijlage opgenomen.
Artikel 3
In uitzondering op het bepaalde in artikel 2 geldt dat een GMP certificaat, dat is afgegeven voor GMP 13 en waarvan de geldigheidsduur bij de inwerkingtreding van het GMP + -certificatieschema diervoedersector 2006 nog niet is verstreken, uiterlijk tot 31 december 2006 kan worden verlengd. Alle dan nog geldige certificaten van GMP 13 vervallen per 31 december 2008.
Artikel 4
De overeenkomsten met de certificatie-instellingen die ingevolge paragraaf 5 van Verordening PDV certificatie GMP diervoedersector 2003 door het productschap zijn geaccepteerd worden omgezet naar contracten op basis van het GMP + -certificatieschema diervoedersector 2006.
Artikel 5
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.
Den Haag, 7 juni 2005
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht