Fototang
De aangepaste reisdocumenten zijn tezamen met de fototang(en) inmiddels aan u geleverd. Indien u tussen 11 april en 1 oktober 1997 een nieuwe printerconfiguratie (bestaande uit een printer, een kwaliteitslezer èn een laminator) heeft aangeschaft, ontvangt u na 1 oktober kosteloos een extra fototang. Voor nabestellingen in verband met uitbreiding van het aantal in gebruik zijnde fototangen geldt eveneens dat de levering van deze extra fototangen na 1 oktober zal plaatsvinden.
De procedure voor verhuizing/herindeling van een gemeente is als volgt:
Indien u binnen uw gemeente naar een ander adres verhuist, dient u de fototang(en) mee te nemen naar het nieuwe adres. De code van de tang blijft ongewijzigd.
Indien na een herindeling uw gemeente wordt opgeheven en het afgiftepunt blijft níet bestaan, dient u de fototang per aangetekende post op te sturen naar Enschedé/Sdu.
Wordt na een herindeling uw gemeente opgeheven en het afgiftepunt blijft wél bestaan, dan kunt u de fototang blijven gebruiken. De code van de tang blijft ongewijzigd.
Inmiddels heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat besloten dat de fototang per 1 oktober ook gebruikt mag worden voor de rijbewijzen.
U wordt door dit ministerie hierover in een circulaire geïnformeerd. Voor het bestellen van fototangen verwijs ik u naar onze circulaire van 27 augustus j.l. (RDB97/U691-RD).
Inhoudsopgave
Fototang
Kenmerkenfolder
Inname en vernietiging oude blanco reisdocumenten
Lamineren: voorzichtig met de diffuus printing
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht