Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2004. U leest nu de tekst die gold op -.

Invoeringsbesluit nieuwe posten voor heffing van kanselarijrechten

Uitgebreide informatie
Besluit van 26 augustus 1999 tot invoering van nieuwe posten voor de heffing van kanselarijrechten
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 20 augustus 1999, nr. DJZ/BR/1091-98;
Gelet op artikel 2, onder G, van de Wet op de Kanselarijrechten 1948;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De ambtenaar heft als kanselarijrecht:
post 126: voor het verlenen van een visum voor meervoudige binnenkomsten met een geldigheidsduur van:
twee jaar: € 80
drie jaar: € 110
vier jaar: € 140
vijf jaar: € 170
post 127: voor het verlenen van een collectief visum met een of twee binnenkomsten ten behoeve van tenminste 5 en ten hoogste 50 personen: € 30 + € 1 per persoon.
post 128: voor het verlenen van een visum voor een verblijf van ten hoogste negentig dagen met een binnenkomst: € 30.
post 129: voor het in behandeling nemen van een visumaanvraag, daaronder begrepen het met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht buiten behandeling laten van een aanvraag.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 1999.
Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 26 augustus 1999
De Minister van Buitenlandse Zaken,
Uitgegeven veertiende september 1999
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht