2.
In geval na openbare verkoop overeenkomstig artikel 1223, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, zoals dat tevoren gold, de artikelen 270 tot en met 273 van Boek 3 niet van toepassing zijn en een rangregeling wordt verlangd, geschiedt deze met toepassing van het vóór het in werking treden van de wet geldende recht.
Inhoudsopgave
+ Titel 1. Algemene bepalingen
+ Titel 2. Overgangsbepalingen in verband met de wijziging van het Burgerlijk Wetboek
+ Titel 3. Overgangsbepalingen in verband met de wijziging van het Wetboek van Koophandel
- Titel 4. Overgangsbepalingen in verband met de wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
+ Titel 5. Overgangsbepaling in verband met de wijziging van het Wetboek van Strafvordering
+ Titel 6. Overgangsbepalingen in verband met de wijziging van de Faillissementswet
+ Titel 7. Overgangsbepalingen in verband met de wijziging van andere wetten
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht