Artikel II
De Kadasterwet is van het tijdstip van haar in werking treden af van toepassing, ook voor wat betreft inschrijving en bijwerking ter zake van vóórdien ontstane feiten van de aard als in die wet bedoeld, tenzij uit de volgende artikelen van dit hoofdstuk iets anders voortvloeit.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Wijziging van de Kadasterwet
- Hoofdstuk II. Overgangsbepalingen in verband met de Kadasterwet
+ Hoofdstuk III. Aanpassing van andere wetten
+ Hoofdstuk IV. Intrekking wettelijke voorschriften; slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht