2.
De op het tijdstip van het in werking treden van de Kadasterwet door de Rijksdienst gehouden openbare registers die krachtens artikel 10 van de Maatregel teboekgestelde schepen 1990 ( Stb. 1990, 500) behoren tot het register, bedoeld in de artikelen 193 en 783 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek zoals die artikelen luidden tot aan dat tijdstip, maken deel uit:
a. voor zover betreffend de in artikel 10, eerste lid, onder b tot en met e , van de Maatregel teboekgestelde schepen 1990 bedoelde registers: van de openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder b , van de Kadasterwet, en
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Wijziging van de Kadasterwet
- Hoofdstuk II. Overgangsbepalingen in verband met de Kadasterwet
+ Hoofdstuk III. Aanpassing van andere wetten
+ Hoofdstuk IV. Intrekking wettelijke voorschriften; slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht