1.
Dit hoofdstuk is van toepassing op:
a. de eilandsraden en de bestuursorganen van de openbare lichamen;
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
- Hoofdstuk 2. Het toepasselijke recht
+ Hoofdstuk 2a. Publiekrechtelijke rechtsgevolgen huwelijk en geregistreerd partnerschap
- Hoofdstuk 2b. De taal in het bestuurlijk verkeer
+ Hoofdstuk 3. Vonnissen en akten
+ Hoofdstuk 4. Algemeen overgangsrecht
+ Hoofdstuk 5. Toepassing noodbevoegdheden buiten een noodtoestand in Bonaire, Sint Eustatius en Saba
+ Hoofdstuk 6. Delegatiegrondslagen
+ Hoofdstuk 7. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht