Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2008. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 34 Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid

Uitgebreide informatie
Artikel 34
Artikel 24 zoals dat luidde op de dag voor inwerkingtreding van artikel I, onderdeel A, van de Verzamelwet sociale verzekeringen 2007 blijft van toepassing met betrekking tot een recht op uitkering op grond van hoofdstuk IIa of IIb van de nieuwe Werkloosheidswet zoals die hoofdstukken luidden op de dag voor inwerkingtreding van artikel I, onderdeel J, van de Wet wijziging WW-stelsel, waarvan de eerste werkloosheidsdag is gelegen op of voor laatstbedoelde dag.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
- Hoofdstuk II. De Werkloosheidswetten
+ Hoofdstuk III. De arbeidsongeschiktheidswetten
+ Hoofdstuk IV. De Ziektewet
+ Hoofdstuk V. De Organisatiewet Sociale Verzekering
+ Hoofdstuk VI. De Co├Ârdinatiewet Sociale Verzekering
+ Hoofdstuk VII. De Algemene Bijstandswet
+ Hoofdstuk VIII. Overige wetten
+ Hoofdstuk IX. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht