Let op. Deze wet is vervallen op 24 januari 2004. U leest nu de tekst die gold op 23 januari 2004.

Jaarlijkse actualisering vergoeding Regeling beheersovereenkomsten 1993

Uitgebreide informatie
Jaarlijkse actualisering vergoeding Regeling beheersovereenkomsten 1993
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Gezien het advies van de Commissie beheer landbouwgronden;
Besluit:
Artikel 1
Voor beheersovereenkomsten afgesloten overeenkomstig de Regeling beheersovereenkomsten 1993 gelden als de bedragen, bedoeld in artikel 32, tweede en derde lid, van genoemde regeling voor het jaar 1998:
A. Het bedrag, bedoeld in artikel 32, tweede lid, van de in de aanhef bedoelde regeling, dat met betrekking tot het verschil van de productieniveaus van 1 hectare grasland, uitgedrukt in kilo voedereenheden melk, bij de bepaling van de vergoeding in aanmerking wordt genomen: f. 0,35 per kilo voedereenheid melk.
B. Het bedrag, bedoeld in artikel 41, derde lid, van de in de aanhef bedoelde regeling, dat met betrekking tot de toename van de arbeidsaanspraken per hectare bij de bepaling van de vergoeding in aanmerking wordt genomen: f. 35,77 per arbeidsuur.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1998. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 22 december 1997
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht