1.
Een adviescollege heeft een secretaris.
2.
De secretaris is voor zijn werkzaamheden voor het adviescollege uitsluitend verantwoording schuldig aan het adviescollege.
3.
Aan de secretaris kunnen andere medewerkers worden toegevoegd.
4.
De secretaris en de andere medewerkers zijn geen lid van het adviescollege.
5.
Onze Minister benoemt, bevordert, schorst en ontslaat, na overleg met de voorzitter van het adviescollege, de secretaris en de andere medewerkers.
Inhoudsopgave
+ HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN
+ HOOFDSTUK 2. HET INSTELLEN VAN ADVIESCOLLEGES
- HOOFDSTUK 3. SAMENSTELLING EN INRICHTING VAN ADVIESCOLLEGES
+ HOOFDSTUK 4. ADVISERING EN STANDPUNTBEPALING
+ HOOFDSTUK 5. BEGROTING EN PROGRAMMERING
+ HOOFDSTUK 6. VERSLAGLEGGING EN EVALUATIE
+ HOOFDSTUK 7. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken