Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 31 Kaderwet bestuur in verandering

Uitgebreide informatie
1.
Een regeling bepaalt de datum waarop zij in werking treedt, met dien verstande dat die datum niet kan zijn gelegen vóór de datum van opneming in het register, bedoeld in artikel 27, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
2.
Een regeling geldt gedurende ten hoogste 4 jaar, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding, bedoeld in het eerste lid.
3.
Op verzoek van het algemeen bestuur van het regionaal openbaar lichaam kan bij koninklijk besluit de in het tweede lid genoemde termijn eenmaal worden verlengd met ten hoogste vier jaar.
4.
Een regeling houdt bepalingen in omtrent wijziging, opheffing, toetreding en uittreding.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
- Hoofdstuk 2. Regionaal bestuur door een regionaal openbaar lichaam
+ Hoofdstuk 3. Bijzondere bepalingen ten aanzien van het samenwerkingsgebied waarin de gemeente Rotterdam is gelegen
+ Hoofdstuk 4. Wijziging van andere wetten
+ Hoofdstuk 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht