Kapitaalsbelasting, toepassing van artikel 37, eerste lid, onderdeel a juncto artikel 37, tweede lid, onderdelen a, b en c, WBR, neveninbreng
1. Inleiding
In artikel 37, eerste lid, onderdeel a juncto artikel 37, tweede lid, onderdelen a, b en c, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer is bepaald dat de vrijstelling van kapitaalsbelasting van toepassing is, indien tegen toekenning van eigen aandelen uitsluitend aandelen (onderdeel a), uitsluitend het gehele vermogen, dan wel de gehele onderneming of een zelfstandig onderdeel daarvan (onderdeel b) of uitsluitend alle bedrijfsmiddelen van gelijke aard (onderdeel c) worden verworven.
Mij is de vraag voorgelegd of de vrijstelling van artikel 37, eerste lid, onderdeel a van de Wet toepassing mist, indien naast de hiervoor genoemde inbreng andere vermogensbestanddelen worden ingebracht (bijv. een bedrag in contanten), de zgn. neveninbreng.
2. Goedkeuring
Ik keur, voorzover nodig, met toepassing van artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen goed, dat een dergelijke neveninbreng geen beletsel is voor toepassing van de vrijstelling. De neveninbreng zal wel in de heffing van kapitaalsbelasting worden betrokken.
3. Behandeling van de verzoeken
Belastingplichtigen kunnen een verzoek om toepassing van de hardheidsclausule rechtstreeks bij de inspecteur indienen. Ik verleen de inspecteur toestemming om namens mij het verzoek af te handelen.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Goedkeuring
3. Behandeling van de verzoeken
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht