Let op. Deze wet is vervallen op 27 oktober 2010. U leest nu de tekst die gold op 26 oktober 2010.

Artikel 2 Keuzeherziening

Uitgebreide informatie
2. Goedkeuring ook voor heretikettering in de sfeer van de landbouw vanwege wijziging landbouwvrijstelling per 27 juni 2000 in de Wet ondernemerspakket 2001?
Vraag: Geldt de hiervoor gegeven goedkeuring ook voor een keuzeherziening in de sfeer van de landbouw, met name bij de etikettering van de ondergrond van de agrarische bedrijfswoning?
Antwoord: Mij hebben signalen bereikt dat in de sfeer van de landbouw massaal tot heretikettering van – met name – de ondergrond van de agrarische bedrijfswoning en/of die woning zelf wordt overgegaan. Belastingplichtigen en hun adviseurs nemen daarbij de stelling in dat dit mogelijk zou zijn voorafgaand aan 27 juni 2000.
Door de inwerkingtreding van de Wet ondernemerspakket 2001 is de landbouwvrijstelling gewijzigd. Met die wijziging is in verband met gesignaleerd onbedoeld gebruik van de vrijstelling, beoogd deze vrijstelling in overeenstemming te brengen met de oorspronkelijke doelstelling. Deze wijziging treedt in werking op 27 juni 2000, onder meer om aankondigingseffecten van de wijziging tegen te gaan.
Goedkeuring: De hiervoor gegeven goedkeuring geldt ook in de sfeer van de landbouw. In lijn met de inwerkingtreding de wijziging van de landbouwvrijstelling, dient keuzeherziening plaats te vinden op 27 juni 2000 of – overeenkomstig de hiervoor gegeven goedkeuring – op 1 januari 2001, dus onder het nieuwe regime van de landbouwvrijstelling. Zou dit anders zijn, dan zouden doel en strekking van de wijziging van de landbouwvrijstelling worden miskend.
Inhoudsopgave
Inleiding
1. Inwerkingtreding Wet inkomstenbelasting 2001 bijzondere omstandigheid?
2. Goedkeuring ook voor heretikettering in de sfeer van de landbouw vanwege wijziging landbouwvrijstelling per 27 juni 2000 in de Wet ondernemerspakket 2001?
3. Compartimentering in de sfeer van de landbouw?
4. Kan keuze ondergrond agrarische bedrijfswoning los van de woning worden herzien?
5. Invloed zelfbewoning
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht