Let op. Deze wet is vervallen op 27 oktober 2010. U leest nu de tekst die gold op 26 oktober 2010.

Artikel 5 Keuzeherziening

Uitgebreide informatie
5. Invloed zelfbewoning
Vraag: Tegen welke waarde vindt onttrekking van de bewoonde bedrijfswoning plaats?
Antwoord: Onttrekking van de bedrijfswoning vindt bij duurzame zelfbewoning plaats voor de waarde in het economische verkeer, met inachtneming van die bewoning. Ik verwijs op dit punt naar de jurisprudentie van de Hoge Raad (Hoge Raad, 14 juni 2000, nr. 35 550, BNB2000/270*; waarbij de Hoge Raad een uitspraak bevestigt waarin het gerechtshof was uitgegaan van de waarde in verhuurde staat plus een toeslag).
Overigens merk ik op dat uit deze jurisprudentie volgt dat een vrijwillige overbrenging naar het privé-vermogen op één lijn is te stellen met de situatie van een verhuurder die de huurder in de gelegenheid stelt de door hem (huurder) bewoonde woning te kopen, waarbij evenwel geen plicht tot verkoop bestaat.
Inhoudsopgave
Inleiding
1. Inwerkingtreding Wet inkomstenbelasting 2001 bijzondere omstandigheid?
2. Goedkeuring ook voor heretikettering in de sfeer van de landbouw vanwege wijziging landbouwvrijstelling per 27 juni 2000 in de Wet ondernemerspakket 2001?
3. Compartimentering in de sfeer van de landbouw?
4. Kan keuze ondergrond agrarische bedrijfswoning los van de woning worden herzien?
5. Invloed zelfbewoning
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht