Let op. Deze wet is vervallen op 1 september 2015. U leest nu de tekst die gold op 31 augustus 2015.

Artikel 4 Kopopleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo)

Uitgebreide informatie
a.
De student komt alleen in aanmerking voor 12 maanden extra prestatiebeurs als aan de overige vereisten van de WSF 2000 wordt voldaan.
b.
Indien de student zich -naar later blijkt- niet heeft ingeschreven voor de betreffende opleiding of zich tussentijds uitschrijft voor die opleiding, vervalt het recht op de extra 12 maanden prestatiebeurs in zijn geheel.
c.
De student komt alleen in aanmerking voor omzetting van de extra 12 maanden prestatiebeurs indien binnen de diplomatermijn het afsluitende examen van de kopopleiding wordt gehaald.
d.
In afwijking van artikel 5.2, tweede lid, WSF 2000 is omzetting van de extra 12 maanden ook mogelijk indien reeds eerder een omzetting van prestatiebeurs in een gift heeft plaatsgevonden.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Voorwaarden
Artikel 3. Procedure aanlevering studenten
Artikel 4. Toekenning studiefinanciering
Artikel 5. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht