Artikel 22a lid 1 a Landbouwwet

Uitgebreide informatie
1.
Onze Minister kan een vergoeding van kosten heffen overeenkomstig een door hem vastgesteld tarief ter zake van:
a. de behandeling van een aanvraag om een krachtens deze wet voorgeschreven vergunning, toelating, aanwijzing, erkenning of registratie danwel een aanvraag tot wijziging daarvan;
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Begripsomschrijvingen
+ Hoofdstuk II. Het Landbouw-Egalisatiefonds
- Hoofdstuk III. Regelen ten aanzien van de binnenlandse markt
+ Hoofdstuk IV. Het in- en verkoopbureau
+ Hoofdstuk V. De in- en uitvoer
+ Hoofdstuk VI
+ Hoofdstuk VII. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht