Artikel 23a
Ten aanzien van beschikkingen, gegeven krachtens regelen als bedoeld in de artikelen 18, eerste lid, 19, eerste lid, en 20, eerste lid, blijven de artikelen 4:7 en 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht buiten toepassing, indien de gestelde regelen strekken tot verwezenlijking van de in artikel 13, eerste lid, onder b, vermelde doeleinden.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Begripsomschrijvingen
+ Hoofdstuk II. Het Landbouw-Egalisatiefonds
- Hoofdstuk III. Regelen ten aanzien van de binnenlandse markt
+ Hoofdstuk IV. Het in- en verkoopbureau
+ Hoofdstuk V. De in- en uitvoer
+ Hoofdstuk VI
+ Hoofdstuk VII. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht