Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 2 Landsverordening op de Winstbelasting 1940, overgangsregeling fiscale eenheid BES

Uitgebreide informatie
2. Overgangsregeling fiscale eenheid
Voor een grensoverschrijdende fiscale eenheid heeft de opheffing van het land de Nederlandse Antillen op 10 oktober 2010 tot gevolg dat niet meer aan de voorwaarde wordt voldaan dat de van de fiscale eenheid deel uitmakende lichamen gevestigd zijn binnen de Nederlandse Antillen. Zonder nadere regelgeving leidt dat er toe dat de fiscale eenheid met terugwerkende kracht wordt verbroken tot de aanvang van het jaar waarin de fiscale eenheid niet meer voldoet aan de vereisten van artikel 14 van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 en de daarbij behorende ministeriële beschikking standaardvoorwaarden fiscale eenheid. 4 In bepaalde gevallen kan verbreking met terugwerkende kracht als gevolg van de opheffing van het land de Nederlandse Antillen voor belastingplichtigen nadelig uitwerken en tot extra administratieve lasten leiden.
Teneinde deze ongewenste en onvoorziene effecten weg te nemen is in overleg met de Directie Fiscale Zaken van Curaçao en de Afdeling Fiscale Zaken van Sint Maarten een gezamenlijke overgangsregeling getroffen die voorziet in een keuzemogelijkheid voor belastingplichtigen het splitsingstijdstip te stellen op uiterlijk 31 december 2010.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Overgangsregeling fiscale eenheid
Goedkeuring
3. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht