3.3. Overzicht Geregistreerde Telgegevens (OGT)
Na verwerking van het telformulier worden de geregistreerde telgegevens via het Overzicht Geregistreerde Telgegevens (OGT) aan het bevoegd gezag van de school teruggemeld. Dit overzicht dient door het bevoegd gezag gecontroleerd te worden op de juiste verwerking van de telopgave. Als de gegevens op het overzicht juist zijn moet dit overzicht worden opgeslagen in de administratie van de school.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Doelgroep
3. Procedure
3.1. Indienen telformulier
Groeiformatie in de periode 1 augustus tot en met 31 maart
Bijzondere groeiformatie na 31 maart
3.2. Ontvangst bevestigen
3.3. Overzicht Geregistreerde Telgegevens (OGT)
3.4. Correcties op het Overzicht Geregistreerde Telgegevens (OGT)
3.5. Toekenning
4. Het formulier
4.1. Toelichting
Toepassing
Teldatum
4.2. Bestellen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht