3.5. Toekenning
Na verwerking van (een correctie op) een groeitelling wordt automatisch groeiformatie toegekend als het aantal leerlingen leidt tot een verhoging van de formatie. Als dit het geval is, ontvangt het bevoegd gezag van de school na de verwerking van de groeitelling een formatieoverzicht waarop de toename van de formatie zichtbaar is. Wanneer op het telformulier is aangekruist dat het gaat om een aanspraak op groeiformatie in verband met ’groei op de eerste schooldag’, dan zal de aanspraak op groeiformatie gelden met ingang van 1 augustus. Is dit niet aangekruist op het telformulier, dan zal de aanspraak op groeiformatie ingaan op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de teldatum valt.
Leidt de toename van het aantal leerlingen echter niet tot verhoging van de formatie, dan stuurt Cƒi hierover een brief aan het bevoegd gezag.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Doelgroep
3. Procedure
3.1. Indienen telformulier
Groeiformatie in de periode 1 augustus tot en met 31 maart
Bijzondere groeiformatie na 31 maart
3.2. Ontvangst bevestigen
3.3. Overzicht Geregistreerde Telgegevens (OGT)
3.4. Correcties op het Overzicht Geregistreerde Telgegevens (OGT)
3.5. Toekenning
4. Het formulier
4.1. Toelichting
Toepassing
Teldatum
4.2. Bestellen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht