Let op. Deze wet is vervallen op 15 mei 2006. U leest nu de tekst die gold op 14 mei 2006.

Artikel a-status Legalisatie en verificatie van buitenlandse bewijsstukken betreffende de staat van personen

Uitgebreide informatie
A-status
a) de betrokkene is als vluchteling toegelaten tot Nederland op grond van artikel 15 van de Vreemdelingenwet, hetgeen blijkt uit zijn verblijfsdocument (verblijfsdocument B).
De betrokkene beschikt in dit geval over een A-status.
Hierbij zij aangetekend dat in het geval van naturalisatie van de betrokken vluchteling tot Nederlander er niet van uit gegaan mag worden dat de betrokkene door het enkele feit van de naturalisatie niets meer te vrezen heeft van de autoriteiten van het land waar hij oorspronkelijk vandaan komt. Per geval zal moeten worden bezien of er nog gronden voor bezwaar tegen legalisatie van stukken aanwezig zijn.
b) de betrokkene is in het bezit van een geldige vergunning tot verblijf, die is afgegeven op grond van artikel 9 van de Vreemdelingenwet en is op grond van artikel 28, lid 7, van het Voorschrift Vreemdelingen vrijgesteld van het paspoortvereiste. Een en ander blijkt niet uit het verblijfsdocument D, maar staat aangetekend in de begeleidende brief bij de beschikking op grond waarvan de betrokkene toelating is verleend. Indien de betrokkene stelt van het paspoortvereiste te zijn vrijgesteld, kan hem verzocht worden de begeleidende brief over te leggen, dan wel kan de vrijstelling van het paspoortvereiste worden geverifieerd bij de vreemdelingendienst.
Inhoudsopgave
A. Aanwijzing probleemlanden
B. Legalisatie
1. Hoofdregel
2. Uitzonderingen op de hoofdregel
A-status
Voorwaardelijke vergunning tot verblijf
In procedure
Omstandigheden waarin het bezwaar van de vreemdeling niet gehonoreerd hoeft te worden
3. In beginsel geen tussenkomst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
4. Controle van de legalisaties
5. Waarde van de legalisaties
C. Verificatie
1. Procedure
2. Uitzondering
D. Hoe te handelen als legalisatie en / of verificatie onvoldoende zekerheid verschaffen?
E. Hoe te handelen als de betrokkene met betrekking tot een afstammingsrelatie geen stukken kan overleggen en er geen gegevens over die relatie zijn opgenomen in een Nederlandse overheidsadministratie?
F. Inlichtingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht