1.
De gezamenlijke registerloodsen van eenzelfde regio vormen de regionale loodsencorporatie in die regio.
2.
De namen en de vestigingsplaatsen van de regionale loodsencorporaties zijn als volgt:
a. Noord te Delfzijl;
b. Amsterdam-IJmond te IJmuiden;
c. Rotterdam-Rijnmond te Rotterdam;
d. Scheldemonden te Vlissingen.
3.
De grenzen van een regio worden bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld.
4.
Een regionale corporatie is rechtspersoon.
5.
Een regionale corporatie heeft een voorzitter, een bestuur en een ledenvergadering.
Artikel 11
De voorzitter van een regionale corporatie vertegenwoordigt de regionale corporatie in en buiten rechte.
1.
Het bestuur voert het geldelijke beheer en het overige bestuur van de regionale corporatie.
2.
Het bestuur bestaat uit de voorzitter van de regionale corporatie en:
a. ten minste twee en ten hoogste vier leden voor regionale corporaties die niet meer dan honderd leden tellen;
b. en ten minste twee en ten hoogste zes leden voor regionale corporaties die meer dan honderd leden tellen.
3.
De voorzitter van de regionale corporatie, de andere leden van het bestuur, alsmede hun plaatsvervangers, worden door de ledenvergadering uit de leden van de regionale corporatie benoemd voor een termijn van ten hoogste vier jaren.
4.
De voorzitter van de regionale corporatie en de andere leden van het bestuur worden bij verhindering vervangen door hun plaatsvervangers.
1.
Het bestuur van de regionale corporatie heeft in het bijzonder tot taak:
a. met betrekking tot het beroep van registerloods:
1°. er voor zorg te dragen dat er steeds voldoende personen worden opgeleid;
2°. het bevorderen van een behoorlijke beroepsuitoefening;
3°. het geven van voorlichting over onderwerpen die voor de registerloods van belang zijn;
b. het verzorgen van een opleiding en het leveren van een aandeel bij het afnemen van examens ter uitvoering van de krachtens artikel 10, tweede lid, onderdeel b, van de Scheepvaartverkeerswet gestelde regels; en
c. het voorbereiden van ledenvergaderingen.
2.
De taken, genoemd in het eerste lid, onderdeel a, onder 2° en 3°, worden uitsluitend verricht voor zover daarin niet is voorzien krachtens artikel 9, eerste lid, onderdeel a, onder 3° of 5°.
Inhoudsopgave
- Artikel I
+ Artikel II
+ Artikel III
+ Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht