Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 2 Loonbelasting, inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen, studiekostenvergoedingen

Uitgebreide informatie
2. Terugbetaling van een studiekostenvergoeding door de werknemer
Als een werknemer een eerder vrijgestelde studiekostenvergoeding terugbetaalt is er geen sprake van negatief loon. Zie in dit verband de MvT op artikel 15 van de Wet LB (onder meer gepubliceerd in VN BP21 1999/2.6A): ‘Indien een werknemer om welke reden dan ook een vrije vergoeding geheel of gedeeltelijk terugbetaalt, brengt het in de wet neergelegde systeem mee dat deze terugbetaling niet op enigerlei wijze in mindering op het loon kan komen. De fiscale behandeling van een dergelijke situatie is derhalve gelijk aan die van de situatie waarin de werkgever aanstonds geen of een gedeeltelijke vergoeding verstrekt.’
Mede gelet op het voorgaande brengt een redelijke wetstoepassing mee dat de werknemer het terugbetaalde bedrag voor de heffing van de inkomstenbelasting in aanmerking kan nemen als scholingsuitgaven in het jaar van terugbetaling.
Inhoudsopgave
Inleiding
Te onderscheiden situaties
1. Vergoeding van studiekosten door werkgever 1
2. Terugbetaling van een studiekostenvergoeding door de werknemer
3. Vergoeding door werkgever 2 binnen het kalenderjaar van terugbetaling
4. Vergoeding door werkgever 2 buiten het kalenderjaar van terugbetaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht