Te onderscheiden situaties
Het komt regelmatig voor dat werknemers bij ontslag een vergoeding voor studiekosten moeten terugbetalen aan de – voormalige – werkgever (hierna: werkgever 1). Ook komt het voor dat de nieuwe werkgever (hierna: werkgever 2) de terug te betalen vergoeding van studiekosten direct of indirect voor zijn rekening neemt. Waar hierna gesproken wordt over studiekosten, zijn dit de op de werknemer drukkende uitgaven voor het volgen van een opleiding of studie als bedoeld in artikel 15a, eerste lid, onderdeel h, van de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB).
De volgende situaties zijn te onderscheiden:
2. Terugbetaling van een studiekostenvergoeding door de werknemer
Inhoudsopgave
Inleiding
Te onderscheiden situaties
1. Vergoeding van studiekosten door werkgever 1
2. Terugbetaling van een studiekostenvergoeding door de werknemer
3. Vergoeding door werkgever 2 binnen het kalenderjaar van terugbetaling
4. Vergoeding door werkgever 2 buiten het kalenderjaar van terugbetaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht