Let op. Deze wet is vervallen op 13 maart 2009. U leest nu de tekst die gold op 12 maart 2009.

Artikel 1 Loonheffingen, eerstedagsmelding

Uitgebreide informatie
1. Inleiding
Sinds 4 juli 2006 moeten werkgevers nieuw personeel uiterlijk de dag vóór het begin van de werkzaamheden bij de Belastingdienst aanmelden. Als de dienstbetrekking is overeengekomen op de datum waarop de werkzaamheden aanvangen, moet de werkgever de melding doen voor aanvang van de werkzaamheden. Dit is een zogenoemde eerstedagsmelding (EDM; zie artikel 28, onderdeel f, van de Wet LB en artikel 66a van de URLB). Met de EDM wil de overheid zwartwerken en illegale arbeid tegengaan. Daarnaast draagt de EDM eraan bij dat de overheid beschikt over actuele informatie die nodig is voor diverse andere wettelijke taken.
In de praktijk bestaat in enkele situaties onduidelijkheid of een EDM wel of niet nodig is. In de onderdelen 2 en 3 beschrijf ik in het kort wanneer een EDM in het algemeen wel of niet verplicht is. In onderdeel 4 ga ik in op een aantal bijzondere situaties.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Edm verplicht
3. Edm niet verplicht
4. Bijzondere situaties: voortgezette dienstbetrekking bij fusie of overname en dergelijke
5. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht