Let op. Deze wet is vervallen op 13 maart 2009. U leest nu de tekst die gold op 12 maart 2009.

Artikel 1.1 Loonheffingen, eerstedagsmelding

Uitgebreide informatie
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
EDM: Eerstedagsmelding
Loonheffing: loonbelasting/premie volksverzekeringen
Loonheffingen: loonheffing, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
Werkgever: inhoudingsplichtige voor de loonheffingen
Wet LB: Wet op de loonbelasting 1964
URLB: Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001
Zvw: Zorgverzekeringswet
Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Edm verplicht
3. Edm niet verplicht
4. Bijzondere situaties: voortgezette dienstbetrekking bij fusie of overname en dergelijke
5. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht