Let op. Deze wet is vervallen op 13 maart 2009. U leest nu de tekst die gold op 12 maart 2009.

Artikel 2 Loonheffingen, eerstedagsmelding

Uitgebreide informatie
2. Edm verplicht
Een EDM is verplicht voor aanvang van de werkzaamheden van iedereen die in een echte of fictieve dienstbetrekking in de zin van de Wet LB komt werken (zie voor de fictieve dienstbetrekking de artikelen 3 en 4 van de Wet LB). Dit zijn bijvoorbeeld directeuren-grootaandeelhouders, pseudo-werknemers (opting-in), commissarissen en gelijkgestelden. Een EDM is ook verplicht als de betrokkene geen echte of fictieve dienstbetrekking heeft voor de loonbelasting, maar wel verzekerd is voor de volksverzekeringen, de werknemersverzekeringen of de Zvw . Dit is alleen in bijzondere gevallen anders.
Naar mijn oordeel is de EDM bijvoorbeeld niet verplicht voor een artiest die voor de loonheffing onder de artiesten- en beroepssportersregeling valt en alleen voor de werknemersverzekeringen een (fictieve) dienstbetrekking heeft. Voor deze bijzondere groep gelden namelijk specifieke administratieve verplichtingen (zie onder meer hoofdstuk 10 van URLB). Dit geldt ook bij toepassing van de bijzondere regeling voor meewerkende kinderen (zie artikel 3, eerste lid, onderdeel f, van de Wet LB en artikel 10g van het uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965). Voor die kinderen is een EDM dus niet nodig.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Edm verplicht
3. Edm niet verplicht
4. Bijzondere situaties: voortgezette dienstbetrekking bij fusie of overname en dergelijke
5. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht