Let op. Deze wet is vervallen op 13 maart 2009. U leest nu de tekst die gold op 12 maart 2009.

Artikel 5 Loonheffingen, eerstedagsmelding

Uitgebreide informatie
5. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 4 juli 2006.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 22 december 2006
De
Minister
directeur-generaal Belastingdienst
Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Edm verplicht
3. Edm niet verplicht
4. Bijzondere situaties: voortgezette dienstbetrekking bij fusie of overname en dergelijke
5. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht