Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2007. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2007.

Loonheffingen, pensioenen; intrekking diverse besluiten

Uitgebreide informatie
Loonheffingen, pensioenen; intrekking diverse besluiten
De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.
In dit besluit wordt een aantal besluiten inzake pensioenen in de loonheffingen ingetrokken. Het betreft intrekkingen in verband met het feit dat de desbetreffende besluiten hun belang hebben verloren of geen beleidsstandpunten bevatten.
1. Inleiding
In 2005 is begonnen met een integrale actualisering van het gepubliceerde beleid. Beleidsbesluiten bevatten zo min mogelijk onderdelen die geen beleidsregels zijn. Dergelijke informatie past beter in het voorlichtingsmateriaal, zoals dat te vinden is op de sites van de Belastingdienst. De informatie is of wordt toegankelijk via www.belastingdienst.nl en www.belastingdienstpensioensite.nl.
Dit besluit betreft de intrekking van een deel van het gepubliceerde beleid op het terrein van de pensioenen. Inhoudelijke wijzigingen zijn met deze intrekking niet beoogd.
2. Intrekkingen
De volgende besluiten hebben hun belang verloren en worden met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit ingetrokken.
3. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit vervalt met ingang van 1 mei 2007.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 23 maart 2007
De
Staatssecretaris
directeur-generaal Belastingdienst
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Intrekkingen
3. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht