Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2016. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2016.

Artikel 1 Loonheffingen, pensioenen; vervroegen ingangsdatum pensioenuitkeringen en samenloop met arbeidsinkomsten

Uitgebreide informatie
1. Inleiding
In dit besluit is een nieuwe beleidslijn opgenomen voor de situatie waarin een werknemer het pensioen vervroegd in laat gaan, maar niet eerder dan op de leeftijd van 60 jaar, en blijft doorwerken.
In de uitvoeringspraktijk blijkt mijn bestaande standpunt inzake vervroeging van pensioen en doorwerken belemmerend te werken bij de flexibele invulling van situaties van samenloop van (gedeeltelijk) vervroegd uittreden in combinatie met doorwerken in deeltijd en/of demotie. Dit geeft mij aanleiding het standpunt deels te herzien.
Onderdeel 2 geeft het bestaande standpunt weer. In onderdeel 3 ga ik in op de maatschappelijke ontwikkelingen over dat standpunt. Onderdeel 4 bevat een gedeeltelijke herziening van dat standpunt, ter tegemoetkoming aan verzoeken uit de praktijk. Onderdeel 5 betreft de datum van inwerkingtreden van dit besluit.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Bestaand standpunt
3. Maatschappelijke ontwikkelingen
4. Tegemoetkoming aan verzoeken uit de praktijk
5. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht