Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2016. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2016.

Artikel 4 Loonheffingen, pensioenen; vervroegen ingangsdatum pensioenuitkeringen en samenloop met arbeidsinkomsten

Uitgebreide informatie
4. Tegemoetkoming aan verzoeken uit de praktijk
In de bovengenoemde maatschappelijke ontwikkelingen heb ik, na afstemming met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, aanleiding gevonden mijn standpunt met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit deels te herzien. Bij een vervroeging tot de 60-jarige of latere leeftijd zal voortaan niet worden getoetst of de economische activiteiten dienovereenkomstig worden verminderd. Hierdoor verbeteren de mogelijkheden om (gedeeltelijk) vervroegde pensionering in combinatie met (gedeeltelijk) doorwerken flexibel in te vullen. Dit vermindert ook de geconstateerde uitvoeringslasten en kan de arbeidsparticipatie van oudere werknemers stimuleren.
Bij een vervroegde ingangsdatum van de pensioenuitkeringen vóór het bereiken van de 60-jarige leeftijd blijft toetsing plaatsvinden aan de voorwaarde dat het pensioen slechts kan worden vervroegd voor zover de werknemer dienovereenkomstig in arbeidsinkomsten achteruitgaat.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Bestaand standpunt
3. Maatschappelijke ontwikkelingen
4. Tegemoetkoming aan verzoeken uit de praktijk
5. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht