Artikel 4.1.1
Voor het militaire luchtverkeer geldt de in artikel 4 van het Besluit militaire luchthavens genoemde grenswaarde van de geluidsbelasting van 35 Kosteneenheden, waarvan de geografische ligging is aangewezen op de kaart in bijlage 3 bij dit besluit.
1.
De luchthaven is voor militair luchtverkeer geopend:
a. op maandag tot en met donderdag van de aanvang van de uniforme daglichtperiode tot 24.00 uur;
b. op vrijdag van de aanvang van de uniforme daglichtperiode tot 16.45 uur.
2.
In afwijking van het eerste lid kan gedurende de nachtelijke uren van maandag 00.00 uur tot vrijdag 07.00 uur door militair luchtverkeer worden gestart en geland ten behoeve van nationale of internationale oefeningen.
3.
Buiten de in het eerste lid genoemde openstellingstijden kan door militair luchtverkeer worden gestart en geland in geval van dringende operationele noodzaak.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Het luchthavengebied en het beperkingengebied
+ Hoofdstuk 3. Bestemming en gebruik van de grond
- Hoofdstuk 4. Grenswaarden en regels voor het luchthavenluchtverkeer
+ Hoofdstuk 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht