1.
De beoordeling of voorgenomen investeringen voor de terbeschikkingstelling van bijzondere faciliteiten in aanmerking komen wordt, zoveel mogelijk reeds voordat het aan de betrokkenen verleende of te verlenen ontslag is ingegaan, uitgevoerd door een of meer publiek- of privaatrechtelijke instellingen, daartoe aangewezen door
Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor zover het betreft de voorgenomen investeringen van gewezen overheidsdienaren die een lumpsum ten laste van de staat genieten;
het bestuurscollege van een openbaar lichaam, voor zover het betreft de voorgenomen investeringen van gewezen overheidsdienaren die een lumpsum ten laste van dat openbaar lichaam genieten.
2.
Indien de beoordeling positief is, vinden de verdere begeleiding en advisering met betrekking tot het bedrijf ten behoeve waarvan de faciliteiten ter beschikking worden gesteld door dezelfde instelling plaats die de beoordeling heeft verricht.
3.
Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, onderscheidenlijk het bestuurscollege, kan aan de aangewezen instellingen algemene voorschriften geven omtrent de wijze waarop de beoordeling, begeleiding en advisering dienen te worden uitgevoerd.
Inhoudsopgave
+ 1. Definities
+ 2. De uitnodiging tot vrijwillig ontslag
+ 3. Het ontslag
+ 4. De Lumpsum
- 5. Investeringsfaciliteiten
+ 6. Verschillende bepalingen
+ 7. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht