3.
Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, onderscheidenlijk het bestuurscollege, kan aan de aangewezen instellingen algemene voorschriften geven omtrent de wijze waarop de beoordeling, begeleiding en advisering dienen te worden uitgevoerd.
Inhoudsopgave
+ 1. Definities
+ 2. De uitnodiging tot vrijwillig ontslag
+ 3. Het ontslag
+ 4. De Lumpsum
- 5. Investeringsfaciliteiten
+ 6. Verschillende bepalingen
+ 7. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht