1.
Aan de gewezen overheidsdienaar die een lumpsum ten laste van de staat geniet kan ter financiering van de door deze voorgenomen investering, indien de beoordeling daarvan positief is, door de instelling die deze beoordeling heeft verricht een lening worden verstrekt, waarvoor de Staat haar de middelen verschaft.
2.
Het bedrag van de lening beloopt ten hoogste (USD 28.000,–) tegen een rente van ten hoogste 3% ’s jaars; de lening heeft een looptijd van ten hoogste tien jaren en een aflossingsvrije periode van ten hoogste twaalf maanden.
3.
De voorwaarden van de lening worden voor elk afzonderlijk geval door de instelling, na overleg met de betrokken gewezen overheidsdienaar, vastgesteld. Zij zijn uitsluitend of mede afhankelijk van de beoordeling van de voorgenomen investering.
4.
De uit de lening voor de gewezen overheidsdienaar voortvloeiende verbintenis is bij al zijn overige persoonlijke verbintenissen achtergesteld.
Inhoudsopgave
+ 1. Definities
+ 2. De uitnodiging tot vrijwillig ontslag
+ 3. Het ontslag
+ 4. De Lumpsum
- 5. Investeringsfaciliteiten
+ 6. Verschillende bepalingen
+ 7. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht