1.
Indien het ingevolge dit besluit verleende ontslag ingaat op een zodanig tijdstip dat, ware aan de betrokkene met ingang van dit tijdstip ontslag als bedoeld in artikel 4 van het Wachtgeldbesluit ambtenaren BES verleend, hij aan het einde van de wachtgeld-periode uitzicht op een later ingaand pensioen zou hebben verworven, kan hij een zelfde uitzicht verwerven door betaling ineens van de gekapitaliseerde waarde van de bijdrage voor het eigen pensioen welke door hem zelf gedurende de wachtgeld-periode verschuldigd zou zijn geweest tot aan het tijdstip waarop hij het eerder bedoelde uitzicht alsdan zou hebben verworven, berekend tegen een rentevoet van 9% ’s jaars. Het door hem verschuldigde bedrag wordt op de lumpsum in mindering gebracht.
Inhoudsopgave
+ 1. Definities
+ 2. De uitnodiging tot vrijwillig ontslag
+ 3. Het ontslag
+ 4. De Lumpsum
+ 5. Investeringsfaciliteiten
- 6. Verschillende bepalingen
+ 7. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht