Besluit van de Bestuurskamer van 22 december 2004, houdende mandatering aan de secretaris van de Bestuurskamer van de bevoegdheden van de Bestuurskamer in het kader van de heffing op grond van artikel 46a van de Wet op de ondernemingsraden (Mandaatverleningsbesluit secretaris Bestuurskamer artikel 46a WOR)
De Bestuurskamer;
Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Verordening heffing scholing en vorming van ondernemingsraadsleden 2005;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. secretaris: secretaris van de Bestuurskamer;
b. verordening: Verordening heffing scholing en vorming ondernemingsraadsleden 2005 .
1.
De secretaris kan namens de Bestuurskamer besluiten nemen op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening.
2.
De secretaris kan ondermandaat verlenen.
Artikel 3
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de verordening in werking treedt.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatverleningsbesluit secretaris Bestuurskamer artikel 46a WOR.
Den Haag, 22 december 2004
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Mandaatverlening
+ § 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht