Let op. Deze wet is vervallen op 19 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op 18 januari 2013.

Mandaatverleningsbesluit Toezichtkamer 2008

Uitgebreide informatie
Besluit van de Toezichtkamer van de Sociaal-Economische Raad van 15 augustus 2008, houdende mandatering van enkele bevoegdheden van de Toezichtkamer (Mandaatverleningsbesluit Toezichtkamer 2008)
De Toezichtkamer;
Gelet op de Instellingsverordening Bestuurskamer 2008;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder secretaris: de secretaris van de Toezichtkamer.
1.
De secretaris kan namens de Toezichtkamer een besluit nemen:
a. op grond van artikel 10:31 Algemene wet bestuursrecht voor zover het de verdaging van een besluit omtrent goedkeuring betreft;
2.
De secretaris kan ondermandaat verlenen.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatverleningsbesluit Toezichtkamer 2008.
Den Haag, 15 augustus 2008
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Mandaatverlening
+ § 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht