Maximum ziektekostenpremie per 1 januari 2001
I. Inleiding
Sinds 1 januari 2000 zijn de mogelijkheden ziektekosten in aanmerking te brengen voor een tegemoetkoming op grond van de Regeling ziektekostenvoorziening rijkspersoneel (Zvr) genormeerd tot:
1. de premie voor een ziektekostenverzekering, gebonden aan een maximum;
2. de wettelijke bijdragen MOOZ en WTZ;
3. de bedragen die de betrokkene zelf betaalt omdat in de polisvoorwaarden geheel niet is voorzien in een vergoeding.
In deze circulaire wordt het maximum bedoeld onder 1 bekendgemaakt.
II. Maximum ziektekostenpremie per 1 januari 2001
Het bedrag van de ziektekostenpremie dat maximaal in aanmerking wordt genomen bij de berekening van de tegemoetkoming op basis van de Zvr is per 1 januari 2001:
a. voor (mede-)betrokkenen van 65 jaar en ouder (artikel 7, tweede lid, onder a, Zvr): f 276,10 (€ 125,29) per maand;
b. voor (mede-)betrokkenen jonger dan 65 jaar (artikel 7, derde lid, onder a, Zvr): f 178,58 (€ 81,04) per maand;
c. voor medebetrokkenen (artikel 7, vierde lid, onder a, Zvr): f 89,29 (€ 40,52) per maand.
Ik verzoek u met het bovenstaande rekening te houden.
Inlichtingen uitsluitend voor afdelingen Personeelszaken van geadresseerden bij mevrouw Van Ogtrop, mevrouw Schröter respectievelijk het secretariaat van de afdeling Pensioenen Sociale Zekerheid en Zorg (telefoon (070) 426 6900, 426 8049 respectievelijk 426 6996).
De van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Minister
voor deze,
de
directeur-generaal Management en Personeelsbeleid
Inhoudsopgave
I. Inleiding
II. Maximum ziektekostenpremie per 1 januari 2001
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht