2. Hoofdlijnen MDW-advies Wet geluidhinder
De hoofdlijnen van het MDW-advies ’Het geluid geordend’ zijn als volgt. Vanwege het lokale karakter van de geluidhinder en de ruime gemeentelijke ervaring met geluidhinder wordt een verdere decentralisatie voorgesteld van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van het geluidhinderbeleid.
In het MDW-advies wordt in concreto voorgesteld om de gemeenteraad in een nota een doelstelling te laten vaststellen voor de geluidhinderbestrijding op haar grondgebied alsmede het beleid en de maatregelen om die doelstelling te realiseren. Volgens de werkgroep moet de gemeenteraad zelf de bevoegdheid krijgen om voor elk gebied binnen de gemeente de maximale geluidnormen vast te stellen.
Op centraal niveau zou een richtwaarde moeten worden vastgesteld met dezelfde betekenis en waarde als de huidige voorkeursgrenswaarde, alsmede een aantal voorwaarden waaraan het gemeentelijke geluidbeleid moet voldoen. De bevoegdheden voor de beoordeling van de geluidsaspecten voor rijkswegen, spoorwegen, luchthavens en andere projecten van nationaal belang dienen naar de opvatting van de werkgroep binnen de bevoegdheid van de rijksoverheid te blijven. Naast dit voorstel voor de bevoegdhedenverdeling bevat het MDW-advies voorstellen voor een vereenvoudiging van het stelsel van geluidnormen, vermindering van de administratieve lastendruk en versterking van de marktwerking binnen het geluidbeleid. Kortheidshalve verwijs ik u voor deze elementen van het MDW-advies naar de bijlagen bij deze brief.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Hoofdlijnen MDW-advies Wet geluidhinder
3. Het standpunt van het kabinet inzake het MDW-advies Wet geluidhinder
4. Het vervolgtraject en het beoogde tijdskader
5. De uitvoering van het huidige geluidhinderbeleid
6. Regelmatig nadere informatie
7. Ten slotte
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht