4. Het vervolgtraject en het beoogde tijdskader
Binnen mijn ministerie is het project Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid (MIG) gestart. In dit project zal in nauw overleg met alle betrokken partijen worden gewerkt aan de uitwerking van de verschillende onderwerpen. De beleidsvoornemens hieruit zullen in meer algemene zin opgenomen worden in het NMP 3 (eind 1997).
De verdere uitwerking vindt plaats in de vorm van een voorontwerp van wet die de Kamer begin 1998 wordt aangeboden. Gelet op de gebruikelijke termijn voor de parlementaire behandeling zal nieuwe wet- en regelgeving pas na 2000 in werking kunnen treden.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Hoofdlijnen MDW-advies Wet geluidhinder
3. Het standpunt van het kabinet inzake het MDW-advies Wet geluidhinder
4. Het vervolgtraject en het beoogde tijdskader
5. De uitvoering van het huidige geluidhinderbeleid
6. Regelmatig nadere informatie
7. Ten slotte
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht