6. Regelmatig nadere informatie
Zoals uit het voorafgaande blijkt is met de uitwerking van het MDW-advies een traject in gang gezet dat tot belangrijke wijzigingen van het huidig geluidhinderinstrumentarium kan leiden. Dit kan uiteindelijk voor u als directe betrokkenen bij de uitvoering van dit beleid verregaande consequenties hebben. In het licht van deze ontwikkelingen acht ik het van groot belang u regelmatig te informeren over de voortgang van het proces.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Hoofdlijnen MDW-advies Wet geluidhinder
3. Het standpunt van het kabinet inzake het MDW-advies Wet geluidhinder
4. Het vervolgtraject en het beoogde tijdskader
5. De uitvoering van het huidige geluidhinderbeleid
6. Regelmatig nadere informatie
7. Ten slotte
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht