Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2008. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 4 b 3 Meststoffenbesluit 1977

Uitgebreide informatie
Artikel 4
Het is verboden een meststof welke is vermeld op de in artikel 2 bedoelde lijst, te vervoeren of te verkopen, indien:
b. op verpakkingsmateriaal, waarin de meststof zich bevindt, of op een daarop bevestigd etiket of daaraan bevestigde label dan wel in een bij de meststof gevoegd schriftelijk stuk:
3°. enige aanduiding of vermelding voorkomt waardoor bij het publiek een onjuiste of misleidende indruk kan worden gewekt omtrent gegevens als bedoeld onder 1° en 2°;
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken