Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2003. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 30a Mijnreglement continentaal plat

Uitgebreide informatie
1.
Het is verboden zonder vergunning van Onze Minister op of boven het continentaal plat een mijnbouwinstallatie op te richten of in stand te houden ten behoeve van de winning van aardolie of aardgas, indien de te winnen hoeveelheid meer dan 500 000 kg aardolie of meer dan 500 000 m 3 aardgas per dag bedraagt.
2.
De vergunning kan slechts in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd.
3.
De paragrafen 3.5.2 tot en met 3.5.5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van toepassing op de totstandkoming van het besluit omtrent de verlening van de vergunning.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk IA. Raadpleging van en deelneming door de arbeiders
+ Hoofdstuk II. Verkenningsonderzoek
+ Hoofdstuk III. Werkplannen
- Hoofdstuk IV. Mijnbouwinstallaties
+ Hoofdstuk IVA. Het voorkomen van verontreiniging van de zee vanaf mijnbouwinstallaties
+ Hoofdstuk V. Karteringen en waarnemingen
+ Hoofdstuk VI. Boringen
+ Hoofdstuk VII. Het verwijderen van mijnbouwinstallaties en het verlaten van boorgaten
+ Hoofdstuk VIII. Pijpleidingen ten behoeve van een opsporingsonderzoek of het winnen van delfstoffen
+ Hoofdstuk IX. Verkeer en vervoer
+ Hoofdstuk X. Werktuigen, gereedschappen, leidingen en toestellen
+ Hoofdstuk XI. Elektrische installaties en elektrisch materieel
+ Hoofdstuk XII. De veiligheid
+ Hoofdstuk XIII. Werkzaamheden onder water of onder druk
+ Hoofdstuk XIV. Ontplofbare stoffen
+ Hoofdstuk XV. Maatregelen tegen brand en ontploffing
+ Hoofdstuk XVI. Gezondheid en hygiëne
+ Hoofdstuk XVII
+ Hoofdstuk XVIII. Ongevallen en reddingsmaatregelen
+ Hoofdstuk XIX. De arbeid
+ Hoofdstuk XX. Zuiver wetenschappelijk onderzoek en historische, oudheidkundige en andere wetenschappelijke vondsten
+ Hoofdstuk XXI. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken