Nader voorschrift aanwijzing inzet- en planningssystemen van registerloodsen
De algemene raad als bedoeld in artikel 8 van de Loodsenwet,
Gelet op het bepaalde in artikel 3, derde lid onderdeel a, van de Loodsenregisterverordening;
B E S L U I T:
1.
De volgende geautomatiseerde inzet- en planningssystemen, waaraan gegevens worden ontleend die als bewijs kunnen dienen voor een loods- of peilreis worden aangewezen:
in de regio Noord en de regio Rotterdam-Rijnmond: SPIL;
in de regio Amsterdam-IJmond: LISA;
in de regio Scheldemonden: LIS.
2.
Dit besluit treedt in werking de eerste dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2014.
3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Nader voorschrift aanwijzing inzet- en planningssystemen van registerloodsen.
Aldus vastgesteld in de vergadering van de algemene raad te
Hoek van Holland, 10 juni 2014
Inhoudsopgave
Enig artikel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht