Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2004. U leest nu de tekst die gold op -.

(Nadere) vaststelling van de bedragen die verschuldigd zijn voor handelingen ten departemente

Uitgebreide informatie
(Nadere) vaststelling van de bedragen die verschuldigd zijn voor handelingen ten departemente
De Minister van Buitenlandse Zaken,
Gelet op artikel 2, lid F van de Wet op de Kanselarijrechten van 1 november 1948, Stb. I 481;
Besluit:
1.
De bedragen die betaald moeten worden voor onderstaande handelingen, die te zijnen departemente worden verricht, als volgt vast te stellen:
a. Voor bemiddeling bij het verkrijgen van documenten; € 22,69 per handeling.
b. Voor bemiddeling bij het verkrijgen van adressen; € 22,69 per handeling.
c. Voor bemiddeling bij het oplossen van financiële problemen; € 22,69 per handeling.
d. Voor bemiddeling bij geneeskundige onderzoeken; € 34,03 per handeling.
e. Voor bemiddeling bij het afleggen van examens/tentamens: € 34,03 per handeling.
f. Voor bemiddeling bij onderzoeken naar de welstand/vermissing van personen; € 45,38 per handeling.
g. Voor bemiddeling t.b.v. particuliere hulpverleningscentrales; € 34,03 per handeling.
h. Voor bemiddeling bij het laten legaliseren van documenten: € 22,69 per handeling.
i. Voor bemiddeling bij het laten verifiëren van documenten en/of gegevens; € 22,69 per handeling.
j. Voor bemiddeling bij het aanvragen van een visum in Nederland; € 34,03 per handeling.
k. Voor bemiddeling bij het aanvragen van een visum buiten Nederland: € 79,41 per handeling.
l. Voor het legaliseren van een document: € 10 per document.
In deze bedragen zijn o.a. koeriers-, transport-, porto- telex-, fax- en telefoonkosten begrepen.
2.
De bedragen genoemd onder 1 zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.
3.
Deze regeling treedt in werking op 1 januari 1996.
4.
Met het inwerking treden van dit besluit wordt mijn beschikking van 9 september 1991, DAZ/RW-39765 ingetrokken.
Afschrift van deze regeling, die in de Staatscourant zal worden geplaatst, wordt gezonden aan de Algemene Rekenkamer en aan de Chef van de Centrale Directie Financieel-Economische Zaken van dit Ministerie.
’s-Gravenhage, 14 december 1995
De
Minister
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht