(authentiek: nl)
AMBASSADE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

Berlijn, 14 april 2004

BLN-PA-2004-040

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden heeft de eer het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Bondsrepubliek Duitsland het volgende mede te delen.
Teneinde voor de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde Nederlandse strijdkrachten de welzijnszorg en daarmee de handhaving van het moreel van de krijgsmacht te bevorderen, geeft de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland in overweging om een administratieve overeenkomst, als bedoeld in het vierde lid van artikel 71 van de Aanvullende Overeenkomst bij het NAVO-Statusverdrag te sluiten, welke als volgt zal luiden:
3
De toegekende voorrechten en vrijstellingen zijn van toepassing op de exploitatie van militaire tehuizen ten behoeve van de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde leden van de Nederlandse krijgsmacht, haar civiele dienst alsmede de gezinsleden. Voornoemde voorrechten en vrijstellingen worden verleend voor de volgende functies: a. huiskamerfunctie; b. geleide vrijetijdsbesteding; c. ontmoetingsplaats; d. restauratieve functie; en e. nader tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland overeen te komen functies, die voortvloeien uit een grotere rol die aan de militaire tehuizen bij de uitvoering van personeelszorgtaken wordt toegekend. De uitsluitend in dienst van deze organisaties staande werknemers worden, onverlet het bepaalde in het zesde lid van artikel 71 van de Aanvullende Overeenkomst bij het NAVO-Statusverdrag , als leden van de civiele dienst en de gezinsleden van deze werknemers als gezinsleden van de civiele dienst beschouwd en behandeld.
Inhoudsopgave
Nr. I
1
2
3
4
5
6
7
Nr. II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht